Wspólny urlop macierzyński

essay writing helpW myśl obowiązujących obecnie przepisów kobiecie, która urodziła dziecko, przysługuje roczny urlop macierzyński. Wprowadzone rozwiązania mają na celu przede wszystkim to, aby dziecku zapewnić opiekę obojga rodziców poprzez przejęcie części tych obowiązków przez ojca.

Komu przysługuje roczny urlop macierzyński i w jakim wymiarze?

Według portalu mspinfo.pl na urlopie macierzyńskim mogą obecnie przebywać rodzice, którym zależy na tym, aby sprawnie łączyć powinności zawodowe i rodzicielskie. Roczny urlop macierzyński przysługuje rodzicom oraz opiekunom dzieci, które przyszły na świat po 31 grudnia 2012 r. Podstawową przesłanką umożliwiającą skorzystanie z niego jest opłacanie składki na ubezpieczenie chorobowe. Na roczny urlop składają się następujące elementy:

 • podstawowy urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni, przy czym pierwszych 14 tygodni jest zarezerwowanych tylko dla matki – urlop ten jest przyznawany automatycznie,
 • urlop rodzicielski w wymiarze podstawowym 32 tygodni – wymagane jest złożenie wniosku.

Łącznie zatem do dyspozycji rodziców są 52 tygodnie (okres ten ulega wydłużeniu w przypadku urodzenia przy jednym porodzie dwójki lub więcej dzieci).

Zasiłek macierzyński – jak to wygląda?

Przy tej sposobności pojawia się istotna kwestia dotycząca zasiłku macierzyńskiego. Uprawnione do jego pobierania jest tylko jedno z rodziców – opcja, by ze świadczenia korzystali i matka, i ojciec nie wchodzi w rachubę. Do wyboru są następujące opcje:

 • 80 proc. zasiłku macierzyńskiego przez cały rok – w sytuacji, gdy matka już na początku zdeklaruje, że będzie sprawować opiekę nad dzieckiem przez 12 miesięcy,
 • 100 proc. zasiłku macierzyńskiego przez jedno półrocze i 60 procent zasiłku przez drugie półrocze.

Powyższe regulacje odnoszą się do osób zatrudnionych na etacie oraz pracujących na umowę zlecenie i prowadzących działalność gospodarczą – z tym, że w dwóch ostatnich przypadkach wymagane jest opłacanie składki na ubezpieczenie chorobowe. Warto przy tym dodać, iż zgodnie ze znowelizowanymi przepisami w okresie, gdy z tytułu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego – a więc przez pierwszy rok życia dziecka – rodzic nie może otrzymać mniej niż 1000 zł netto.

Ponadto na specjalne świadczenie rodzicielskie mogą liczyć także:

 • bezrobotni,
 • osoby pracujące na umowę o dzieło,
 • rolnicy,
 • studenci.

Przez okres 12 miesięcy reprezentantom tych grup będzie wypłacane 1000 zł netto.

W jaki sposób składać wniosek?

W przypadku urlopu macierzyńskiego nie ma konieczności składania wniosku – za początek tego urlopu uznawany jest bowiem dzień porodu (wyjątkiem jest sytuacja, gdy kobieta chce wykorzystać część urlopu przed planowanym terminem porodu). Jeśli zaś chodzi o urlop rodzicielski, wniosek trzeba złożyć najpóźniej 21 dni po porodzie. Nie wolno przy tym zapomnieć o dwóch istotnych kwestiach:

 • urlop rodzicielski musi następować bezpośrednio po urlopie macierzyńskim,
 • urlop macierzyński został wykorzystany w pełnym wymiarze.

Kobieta może zrezygnować w całości lub w części z powyższych urlopów. Ojciec w takich okolicznościach ma do wyboru m.in. takie warianty jak:

 • przy założeniu, że kobieta zrezygnuje z urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu 14 tygodni, wykorzystać pozostałą jego część, a potem wnioskować lub nie o urlop rodzicielski,
 • złożenie wniosku o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze, jeśli kobieta zrezygnowała z niego w całości,
 • w sytuacji, gdy kobieta wykorzystała częściowo urlop rodzicielski, wnioskować o wykorzystanie pozostałej jego części.

W myśl obowiązujących obecnie przepisów kobiecie, która urodziła dziecko, przysługuje roczny urlop macierzyński. Wprowadzone rozwiązania mają na celu przede wszystkim to, aby dziecku zapewnić opiekę obojga rodziców poprzez przejęcie części tych obowiązków przez ojca.

Komu przysługuje roczny urlop macierzyński i w jakim wymiarze?

Według portalu mspinfo.pl na urlopie macierzyńskim mogą obecnie przebywać rodzice, którym zależy na tym, aby sprawnie łączyć powinności zawodowe i rodzicielskie. Roczny urlop macierzyński przysługuje rodzicom oraz opiekunom dzieci, które przyszły na świat po 31 grudnia 2012 r. Podstawową przesłanką umożliwiającą skorzystanie z niego jest opłacanie składki na ubezpieczenie chorobowe. Na roczny urlop składają się następujące elementy:

 • podstawowy urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni, przy czym pierwszych 14 tygodni jest zarezerwowanych tylko dla matki – urlop ten jest przyznawany automatycznie,
 • urlop rodzicielski w wymiarze podstawowym 32 tygodni – wymagane jest złożenie wniosku.

Łącznie zatem do dyspozycji rodziców są 52 tygodnie (okres ten ulega wydłużeniu w przypadku urodzenia przy jednym porodzie dwójki lub więcej dzieci).

Zasiłek macierzyński – jak to wygląda?

Przy tej sposobności pojawia się istotna kwestia dotycząca zasiłku macierzyńskiego. Uprawnione do jego pobierania jest tylko jedno z rodziców – opcja, by ze świadczenia korzystali i matka, i ojciec nie wchodzi w rachubę. Do wyboru są następujące opcje:

 • 80 proc. zasiłku macierzyńskiego przez cały rok – w sytuacji, gdy matka już na początku zdeklaruje, że będzie sprawować opiekę nad dzieckiem przez 12 miesięcy,
 • 100 proc. zasiłku macierzyńskiego przez jedno półrocze i 60 procent zasiłku przez drugie półrocze.

Powyższe regulacje odnoszą się do osób zatrudnionych na etacie oraz pracujących na umowę zlecenie i prowadzących działalność gospodarczą – z tym, że w dwóch ostatnich przypadkach wymagane jest opłacanie składki na ubezpieczenie chorobowe. Warto przy tym dodać, iż zgodnie ze znowelizowanymi przepisami w okresie, gdy z tytułu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego – a więc przez pierwszy rok życia dziecka – rodzic nie może otrzymać mniej niż 1000 zł netto.

Ponadto na specjalne świadczenie rodzicielskie mogą liczyć także:

 • bezrobotni,
 • osoby pracujące na umowę o dzieło,
 • rolnicy,
 • studenci.

Przez okres 12 miesięcy reprezentantom tych grup będzie wypłacane 1000 zł netto.

W jaki sposób składać wniosek?

W przypadku urlopu macierzyńskiego nie ma konieczności składania wniosku – za początek tego urlopu uznawany jest bowiem dzień porodu (wyjątkiem jest sytuacja, gdy kobieta chce wykorzystać część urlopu przed planowanym terminem porodu). Jeśli zaś chodzi o urlop rodzicielski, wniosek trzeba złożyć najpóźniej 21 dni po porodzie. Nie wolno przy tym zapomnieć o dwóch istotnych kwestiach:

 • urlop rodzicielski musi następować bezpośrednio po urlopie macierzyńskim,
 • urlop macierzyński został wykorzystany w pełnym wymiarze.

Kobieta może zrezygnować w całości lub w części z powyższych urlopów. Ojciec w takich okolicznościach ma do wyboru m.in. takie warianty jak:

 • przy założeniu, że kobieta zrezygnuje z urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu 14 tygodni, wykorzystać pozostałą jego część, a potem wnioskować lub nie o urlop rodzicielski,
 • złożenie wniosku o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze, jeśli kobieta zrezygnowała z niego w całości,
 • w sytuacji, gdy kobieta wykorzystała częściowo urlop rodzicielski, wnioskować o wykorzystanie pozostałej jego części.