Wniosek o wychowawczy

Urlop wychowawczy przyznawany jest w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do lat 6 (lub w szczególnych przypadkach do 18 roku życia). Przysługuje on każdemu pracownikowi, który posiada minimum 6-miesięczny staż pracy. Aby otrzymać urlop, pracownik musi złożyć pisemny wniosek.

Wniosek o urlop wychowawczy powinien trafić do pracodawcy na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu. Muszą się w nim znaleźć następujące informacje: daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu, w jakim wymiarze urlop został już na jedno dziecko wykorzystany oraz oznaczenia pracownika i pracodawcy. Do wniosku trzeba ponadto dołączyć oświadczenie napisane przez drugiego rodzica o braku zamiaru korzystania z urlopu w tym terminie jaki został określony we wniosku. W niektórych sytuacjach złożenie takiego oświadczenia nie jest możliwe, potrzebne są dokumenty świadczące o tychże okolicznościach. Jeśli ktoś chce wziąć dodatkowy urlop na dziecko niepełnosprawne, musi dołączyć zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka.

Przykładowy wzór wniosku o urlop wychowawczy:

ScreenShot002

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.