Wniosek o macierzyński

Urlop macierzyński przyznawany jest kobietom pozostającym w stosunku pracy, które w trakcie trwania okresu zatrudnienia urodziły dziecko (dzieci). Przysługuje on każdej pracownicy bez względu na to w jakim wymiarze czasu pracuje, jak długi jest staż jej pracy oraz jaki rodzaj umowy ma podpisany z pracodawcą.

Czas trwania podstaowego urlopu macierzyńskiego jest uzależniony od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Za dzień, w którym zaczyna się urlop macierzyński uznaje się dzień porodu – tutaj nie ma konieczności składania wniosku. Jest on niezbędny tylko wówczas, kiedy pracownica chce wykorzystać część urlopu przed porodem (do wniosku musi też dołączyć zaświadczenie wystawione przez ginekologa o przewidywanym terminie porodu). Wniosek musi spełniać wymogi formalne.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *