Rodzicielski

Rok 2016 przyniósł wiele zmian w funkcjonowaniu nie tylko urlopu macierzyńskiego, ale również i rodzicielskiego. Na jakich zasadach jest on przyznawany? Kto może z niego skorzystać i o czym powinien pamiętać?

Wymiar urlopu rodzicielskiego

Znowelizowane przepisy zaczęły obowiązywać z dniem 2 stycznia 2016 r. Zgodnie z nimi dotychczasowy dodatkowy urlop macierzyński został zlikwidowany i włączony do urlopu rodzicielskiego, który w związku z tym automatycznie wydłużył się do:

  • 32 tygodni – przy urodzeniu jednego dziecka,
  • 34 tygodni – przy urodzeniu większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

Podstawowe zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego

Podobnie jak i wcześniej, tak i teraz urlop rodzicielski przysługuje obojgu rodzicom. Jest możliwość wykorzystywania go przez nich w tym samym czasie, aczkolwiek w takim układzie łączny jego wymiar nie może być dłuższy niż 32 lub 34 tygodnie.

Urlop rodzicielski powinien nastąpić od razu po urlopie macierzyńskim w pełnym wymiarze. Istnieje opcja podzielenia go na części – maksymalnie 4, z których każda trwa co najmniej 8 tygodni, przy czym kolejne części następują bezpośrednio po sobie.

Przepisy dopuszczają pozostawienie 16 tygodni urlopu i wykorzystania ich w późniejszym okresie, ale do czasu zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Decydując się na ten wariant, należy koniecznie pamiętać o tym, iż wykorzystana w ten sposób część urlopu rodzicielskiego spowoduje pomniejszenie części, w których można brać urlop wychowawczy.

Rodzicielski a praca

Rodzic, który przebywa na urlopie rodzicielskim, może podjąć pracę na pół etatu u dotychczasowego pracodawcy – czyli tego, który urlopu udzielił. Wówczas omawiany urlop ulega proporcjonalnemu wydłużeniu do maksymalnie:

  • 64 tygodni – przy urodzeniu jednego dziecka,
  • 68 tygodni  – przy urodzeniu większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

Chcąc podjąć pracę, pracownica/pracownik musi złożyć u pracodawcy stosowny wniosek w tej sprawie, ale  w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Pracodawca ma prawo nie wyrazić zgody, jeżeli uzasadnia to organizacja pracy lub rodzaj wykonywanej przez pracownicę/pracownika pracy. Dość podobnie sytuacja wygląda w przypadku, gdy pracownica/pracownik chce zrezygnować z pełnego wymiaru urlopu rodzicielskiego bądź z jego części – wtedy także musi złożyć wniosek w terminie minimum 21 dni przed datą planowanego powrotu do pracy. Oczywiście niezbędne jest do tego wyrażenie zgody przez pracodawcę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.