Urlop macierzyński od 2018 roku

Witamy! Na niniejszej stronie będziemy prezentować rozmaite zagadnienia związane z tematyką urlopu macierzyńskiego. Jest to uprawnienie przysługujące każdej kobiecie, która w trakcie trwania stosunku pracy została matką. Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje na jednakowych zasadach bez względu na: rodzaj posiadanej umowy, wymiar czasu pracy i długość stażu pracy. Omawiamy urlop jest pełnopłatnym urlopem. W tym okresie pracownica podlega szczególnej ochronie prawnej.

Podstawowy wymiar urlopu

Z dniem 2 stycznia 2016 r. weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące urlopu macierzyńskiego. Wprowadzonych zostało parę istotnych zmian, niemniej podstawowy wymiar urlopu macierzyńskiego w dalszym ciągu jest taki sam jak do tej pory i wynosi:

  • 20 tygodni – przy urodzeniu jednego dziecka,
  • 31 tygodni – przy urodzeniu dwójki dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodnie – przy urodzeniu trójki dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni – przy urodzeniu czwórki dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodniu – przy urodzeniu piątki lub większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

O czym pamiętać?

Pojawia się przy tej sposobności ważna uwaga – taka mianowicie, iż z 20 tygodni 14 jest przeznaczonych tylko i wyłącznie dla matki. Po upływie tego czasu może ona podjąć decyzję o powrocie do pracy – istotny warunek jest tutaj taki, iż pozostałych 6 tygodni urlopu musi wykorzystać ojciec dziecka, który:

  • jest zatrudniony na umowie o pracę lub
  • prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i opłaca dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe lub
  • pracuje na podstawie umowy zlecenia i opłaca dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Warto w tym miejscu przypomnieć również i o tym, że kobieta może wykorzystać 6 tygodni urlopu macierzyńskiego przed planowanym terminem porodu.

Co się stało z dodatkowym urlopem macierzyńskim?

Na mocy obowiązujących obecnie przepisów likwidacji uległ dodatkowy urlop macierzyński. Połączono go z urlopem rodzicielskim, tworząc w ten sposób jeden dłuższy urlop rodzicielski o wymiarze:

  • 32 tygodnie – przy urodzeniu jednego dziecka,
  • 34 tygodnie – przy urodzeniu większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

Nowe świadczenie rodzicielskie

Następną zmianą jest wprowadzenie świadczenia rodzicielskiego dla rodziców, którzy dotychczas nie mieli prawa do zasiłku macierzyńskiego. Mowa tu o osobach bezrobotnych, pracujących na umowę o dzieło, studentach oraz rolnikach. Przez 52 tygodnie od dnia narodzin dziecka będą oni otrzymywać 1000 zł netto. Taką sumę dostaną także rodzice dzieci, które co prawda urodziły się w 2015 r., ale ich pierwsze urodziny wypadają w 2016 r. – z tą różnicą, że wspomniana kwota przysługuje im nie przez cały rok, lecz tylko od stycznia do momentu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.