Ile można dorobić na urlopie macierzyńskim

Urlop macierzyński jest urlopem o charakterze celowym. Służy bezpośredniej opiece nad dzieckiem. Sprawujący ją rodzic (najczęściej kobieta) zostaje na jakiś czas wykluczony życia zawodowego. Przy tej okazji często zatem pada pytanie o to czy na urlopie macierzyńskim można dorabiać?

Kodeks pracy nie reguluje kwestii podejmowania pracy zarobkowej na urlopie macierzyńskim. W związku z tym przyjmuje się,iż z punktu widzenia kodeksu pracy nie jest to dozwolone. Gdyby bowiem ustawodawca chciał taką możliwość wprowadzić, bez wątpienia znalazłoby to odzwierciedlenie w stosownych przepisach.

Jeśli natomiast ktoś pracuje na umowę zlecenie, wówczas nie ma żadnych przeciwwskazań do podejmowania pracy zarobkowej zarówno na urlopie macierzyńskim. Powyższe regulacje dotyczą osób będących zgodnie z kodeksem pracy pracownikami – nie są nimi osoby pracujące w oparciu o umowy cywilnoprawne. Określenie „pracownik” odnosi się do osób zatrudnionych na umowę o pracę.