Czy na urlopie macierzyńskim można prowadzić działalność gospodarczą?

Osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą przysługuje prawdo do zasiłku macierzyńskiego. Jednakże aby wypłata tego świadczenia była możliwa, muszą zostać spełnione pewne warunki.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które chcą nabyć uprawnienia do pobierania zasiłku macierzyńskiego, muszą złożyć w ZUS-ie wniosek o objęcie ich dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Przez dość długi czas ZUS wypłacał świadczenie już po opłaceniu pierwszej składki, jednakże ustawodawca uznał, że wiele kobiet wykorzystywała te przepisy, rejestrując firmę na miesiąc lub dwa przed porodem. Ustawodawca postanowił zatem zmienić ten stan rzeczy – a mówiąc precyzyjniej, zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłku dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą podlegających ubezpieczeniu chorobowemu przez okres krótszy niż 12 miesięcy.

Początkowy projekt wzbudził mnóstwo kontrowersji, w związku z czym został poprawiony. Obecnie jest zatem tak, że jeśli przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe krócej niż rok i są one naliczane od podstawy wyższej niż zasadnicza (zasadnicza podstawa wynosi 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia), to:

  • otrzyma zasiłek naliczany od podstawy 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
  • za każdy miesiąc opłacania składki od wyższej podstawy, otrzyma po 1/12 różnicy między zadeklarowaną podstawą a 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

W praktyce oznacza to, że z każdym kolejnym miesiącem zasiłek będzie wyższy – aż po roku osiągnie wysokość proporcjonalną do zadeklarowanej podstawy.