Wniosek o macierzyński

Urlop macierzyński przyznawany jest kobietom pozostającym w stosunku pracy, które w trakcie trwania okresu zatrudnienia urodziły dziecko (dzieci). Przysługuje on każdej pracownicy bez względu na to w jakim wymiarze czasu pracuje, jak długi jest staż jej pracy oraz jaki rodzaj umowy ma podpisany z pracodawcą.

Urlop macierzyński występuje w podstawowym oraz w dodatkowym wymiarze – w obu przypadkach czas jego trwania jest uzależniony od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Za dzień, w którym zaczyna się urlop macierzyński uznaje się dzień porodu – tutaj nie ma konieczności składania wniosku. Jest on niezbędny tylko wówczas, kiedy po pierwsze – kobieta chce skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, po drugie – jeśli pracownica chce wykorzystać część urlopu przed porodem (do wniosku musi też dołączyć zaświadczenie wystawione przez ginekologa o przewidywanym terminie porodu). Wniosek musi spełniać wymogi formalne.

Przykładowy wzór wniosku o dodatkowy urlop macierzyński:

ScreenShot001

Facebook Comments