Wniosek o macierzyński

Urlop macierzyński przyznawany jest kobietom pozostającym w stosunku pracy, które w trakcie trwania okresu zatrudnienia urodziły dziecko (dzieci). Przysługuje on każdej pracownicy bez względu na to w jakim wymiarze czasu pracuje, jak długi jest staż jej pracy oraz jaki rodzaj umowy ma podpisany z pracodawcą.

Urlop macierzyński występuje w wymiarze od 20 do 37 tygodni w zależności od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Za dzień, w którym zaczyna się urlop macierzyński uznaje się dzień porodu – tutaj nie ma konieczności składania wniosku. Pracownica musi to natomiast uczynić w sytuacji, gdy  chce wykorzystać część urlopu przed porodem – przed planowanym terminem porodu ma do wykorzystania maksymalnie 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. W takim układzie do wniosku odpowiadającego wymogom formalnym trzeba dołączyć zaświadczenie wystawione przez ginekologa o przewidywanym terminie porodu.

 

 

Facebook Comments