Wychowawczy

Urlop wychowawczy jest urlopem celowym – przyznawany jest on w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do lat 5 bądź w przypadku dzieci niepełnosprawnych, do lat 18. W 2013 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady jego funkcjonowania.

Urlop wychowawczy przysługuje pracownikom posiadającym co najmniej 6-miesięczny staż pracy – łączny, a nie u jednego tylko pracodawcy. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi obecnie 37 miesięcy. Może zostać wykorzystany w 5 częściach. Rodzice bądź opiekunowie dziecka mogą korzystać z niego w tym samym czasie przez 4 miesiące. Urlop wychowawczy nie wpływa aktualnie na obniżenie wymiaru wypoczynkowego.

Oto inne charakterystyczne cechy urlopu wychowawczego:

- jest bezpłatny – w trakcie jego trwania pracownikowi nie przysługują zasiłek i wynagrodzenie (dodatek z tytułu korzystania z tego urlopu nie jest przywilejem wszystkich pracowników),

- nie jest obowiązkowy – pracownik sam decyduje czy chce z niego skorzystać, czy nie,

- jego okres jest zaliczany do okresu zatrudnienia,

- jest udzielany na pisemny wniosek pracownika (wniosek musi spełniać wymogi formalne; należy go złożyć co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu),

- w trakcie jego trwania pracodawca nie może wręczyć pracownikowi wypowiedzenia (poza wyjątkowymi sytuacjami dopuszczanymi przez kodeks pracy – jak np. postawienie zakładu pracy w stan likwidacji); zakończenie urlopu wychowawczego oznacza też koniec okresu ochronnego,

- pracownik może go w każdej chwili przerwać.

Z uwagi na to, że urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym, w trakcie jego trwania pracownik może podejmować pracę zarobkową. Nie ma w tym przypadku określonych limitów dochodów, aczkolwiek osoby pobierające zasiłek z pomocy społecznej muszą pamiętać o tym, by nie przekroczyć określonego kryterium dochodowego, jeśli nie chcą utracić prawa do zasiłku.

Pracownik, który wraca po urlopie wychowawczym do pracy musi mieć przez pracodawcę zapewnione odpowiednie warunki – powinien zatem wrócić na stanowisko, które zajmował przed urlopem lub na stanowisko równorzędne, które odpowiada jego kwalifikacjom. Co się natomiast tyczy wynagrodzenia, to jego wysokość wcale nie musi odpowiadać wysokości pensji wypłacanej pracownikowi przed pójściem na urlop. Przepisy stanowią bowiem, że pracownikowi po wychowawczym przysługuje wynagrodzenie takiej wysokości jakie należało mu się w dniu podjęcia pracy na danym stanowisku.

30 thoughts on “Wychowawczy

 1. Pingback: Homepage

 2. Pingback: Blue Coaster33

 3. Pingback: watch free movies online

 4. Pingback: free movie downloads

 5. Pingback: watch free movies online

 6. Pingback: DIRECTV channels

 7. Pingback: TV for Businesses

 8. Pingback: fue

 9. Pingback: car parking

 10. Pingback: lane penge

 11. Pingback: laan nu og her

 12. Pingback: stop parking

 13. Pingback: laan penge online

 14. Pingback: alkaline water

 15. Pingback: Instagram followers kopen

 16. Pingback: bottled alkaline water

 17. Pingback: water ionizer plans

 18. Pingback: Las Vegas Companions

 19. Pingback: Aste on-line

 20. Pingback: resep ikan pesmol

 21. Pingback: union electricians t shirts

 22. Pingback: click over here

 23. Pingback: plumbers epoxy white

 24. Pingback: on front page

 25. Pingback: paypal loans

 26. Pingback: house blue

 27. Being an ectomorph, I needed to take in a great deal
  of calories to increase, so I made sure there was never ever a day my backpack had not been packed with tidy foods like healthy protein bars, jerky, as
  well as other clean snacks. In some cases it’s tough to understand exactly what you’re getting when eating cafeteria-style, so selecting slim proteins,
  fresh fruits and also veggies, complex carbohydrates, as well as preventing sugar-sweetened beverages
  and treats is a very easy location to begin. That’s why college
  is fantastic and also scary.

 28. Pingback: Self catering accommodation in Durban

 29. Pingback: how to become an electrician career

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


× 6 = osiemnaście

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>