wniosek o urlop rodzicielski

No Picture

Wniosek o urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski to jedno z pracowniczych uprawnień związanych z rodzicielstwem. Wykorzystać go można bezpośrednio po urlopie macierzyńskim w pełnym wymiarze na zasadach określonych przepisami. Czy konieczne jest w takiej sytuacji składanie wniosku?