Dodatkowy urlop macierzyński

Wszystkim pracownicom, które w trakcie trwania stosunku pracy urodziły dziecko przysługuje urlop macierzyński w dwóch wymiarach – podstawowym oraz dodatkowym. Na jakich zasadach można skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego?

Na mocy znowelizowanych przepisów wymiar dodatkowego urlopu wychowawczego uległ wydłużeniu. Obecnie zatem wynosi on 6 tygodni w przypadku jednego dziecka urodzonego przy jednym porodzie oraz 8 tygodni w przypadku dwójki lub większej liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Chcąc skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, pracownica musi pamiętać o tym, że:

– można go wykorzystać jedynie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim w podstawowym wymiarze,

– nie ma opcji podzielenia go na części,

– ociec i matka nie mogą w tym samym czasie korzystać z tego urlopu.

Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany na pisemny wniosek. Należy go złożyć na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu. Nie złożenie wniosku w wymaganym terminie daje pracodawcy podstawę do odmowy udzielenia urlopu. Jeśli zaś chodzi o samo pismo, to nie obowiązują w tym zakresie odgórnie narzucone wzory. Niemniej jednak powinny się w nim znaleźć następujące informacje:

– dane osoby składającej wniosek,

– oznaczenie pracodawcy,

– imię i nazwisko dziecka,

– wymiar i czas trwania dodatkowego urlopu,

– czas trwania podstawowego urlopu macierzyńskiego,

– wymiar czasu pracy w jakim jest zatrudniona osoba składająca wniosek.

Poniżej przykładowy wzór wniosku:

ScreenShot001