flashback viagra på nätet Witamy! Na niniejszej stronie będziemy prezentować rozmaite zagadnienia związane z tematyką urlopu macierzyńskiego. Jest to uprawnienie przysługujące każdej kobiecie, która w trakcie trwania stosunku pracy została matką. Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje na jednakowych zasadach bez względu na: rodzaj posiadanej umowy, wymiar czasu pracy i długość stażu pracy. Omawiamy urlop jest pełnopłatnym urlopem. W tym okresie pracownica podlega szczególnej ochronie prawnej.

är det olagligt att köpa kamagra receptfritt viagra på apoteket Podstawowy wymiar urlopu

mail order viagra in uk Z dniem 2 stycznia 2016 r. weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące urlopu macierzyńskiego. Wprowadzonych zostało parę istotnych zmian, niemniej podstawowy wymiar urlopu macierzyńskiego w dalszym ciągu jest taki sam jak do tej pory i wynosi:

  • 20 tygodni – przy urodzeniu jednego dziecka,
  • 31 tygodni – przy urodzeniu dwójki dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodnie – przy urodzeniu trójki dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni – przy urodzeniu czwórki dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodniu – przy urodzeniu piątki lub większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

kosten levitra 20 levitra cijena u apotekama O czym pamiętać?

ibuprofen kaufen billig Pojawia się przy tej sposobności ważna uwaga – taka mianowicie, iż z 20 tygodni 14 jest przeznaczonych tylko i wyłącznie dla matki. Po upływie tego czasu może ona podjąć decyzję o powrocie do pracy – istotny warunek jest tutaj taki, iż pozostałych 6 tygodni urlopu musi wykorzystać ojciec dziecka, który:

  • jest zatrudniony na umowie o pracę lub
  • prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i opłaca dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe lub
  • pracuje na podstawie umowy zlecenia i opłaca dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe.

viagra generika billig Warto w tym miejscu przypomnieć również i o tym, że kobieta może wykorzystać 6 tygodni urlopu macierzyńskiego przed planowanym terminem porodu.

köp viagra betala med faktura Co się stało z dodatkowym urlopem macierzyńskim?

Na mocy obowiązujących obecnie przepisów likwidacji uległ dodatkowy urlop macierzyński. Połączono go z urlopem rodzicielskim, tworząc w ten sposób jeden dłuższy urlop rodzicielski o wymiarze:

  • 32 tygodnie – przy urodzeniu jednego dziecka,
  • 34 tygodnie – przy urodzeniu większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

acheter cialis sans ordonnance pharmacie Nowe świadczenie rodzicielskie

Następną zmianą jest wprowadzenie świadczenia rodzicielskiego dla rodziców, którzy dotychczas nie mieli prawa do zasiłku macierzyńskiego. Mowa tu o osobach bezrobotnych, pracujących na umowę o dzieło, studentach oraz rolnikach. Przez 52 tygodnie od dnia narodzin dziecka będą oni otrzymywać 1000 zł netto. Taką sumę dostaną także rodzice dzieci, które co prawda urodziły się w 2015 r., ale ich pierwsze urodziny wypadają w 2016 r. – z tą różnicą, że wspomniana kwota przysługuje im nie przez cały rok, lecz tylko od stycznia do momentu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.