Witamy! Na tej stronie będziemy prezentować różne zagadnienia związane z tematyką urlopu macierzyńskiego. Przysługuje on każdej kobiecie, która w trakcie trwania stosunku pracy została matką. Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje na jednakowych zasadach wszystkim pracownicom bez względu na to jaki rodzaj umowy o pracę posiadają oraz w jakim wymiarze czasu pracy są zatrudnione. Także długość stażu pracy nie odgrywa tutaj znaczenia. Omawiamy urlop jest pełnopłatnym urlopem. W tym okresie pracownica podlega szczególnej ochronie prawnej.

Z dniem 17 czerwca 2013 r. zaczęły owiązywać znowelizowane przepisy o urlopach macierzyńskich. Nie uległ zmianie podstawowy wymiar urlopu. Wynosi on zatem: 20 tygodni – przy urodzeniu jednego dziecka, 31 tygodni – przy urodzeniu dwójki dzieci przy jednym porodzie, 33 tygodnie – przy urodzeniu trójki dzieci przy jednym porodzie, 35 tygodni – przy urodzeniu czwórki dzieci przy jednym porodzie, 3mother-and-child-1-643881-m7 tygodniu – przy urodzeniu piątki lub większej liczby dzieci przy jednym porodzie. Z 20 tygodni 14 musi zostać wykorzystanych tylko i wyłącznie przez matkę, która po upływie tego czasu może wrócić do pracy – jednakże pod warunkiem, że pozostała część (czyli 6 tygodni) zostanie wykorzystana przez ojca. Wydłużony został wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Wynosi on 6 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka oraz 8 tygodni przy urodzeniu dwójki bądź większej liczby dzieci przy jednym porodzie. Niezwykle istotną zmianą jest to, że z wydłużonego, płatnego urlopu macierzyńskiego korzystać mogą też osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz pracujące na umowę zlecenia (trzeba spełnić określone warunki).