Witamy! Na tej stronie będziemy prezentować różne zagadnienia związane z tematyką urlopu macierzyńskiego. Przysługuje on każdej kobiecie, która w trakcie trwania stosunku pracy została matką. Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje na jednakowych zasadach wszystkim pracownicom bez względu na to jaki rodzaj umowy o pracę posiadają oraz w jakim wymiarze czasu pracy są zatrudnione. Także długość stażu pracy nie odgrywa tutaj znaczenia. Omawiamy urlop jest pełnopłatnym urlopem. W tym okresie pracownica podlega szczególnej ochronie prawnej.

Urlop macierzyński – wymiar i najważniejsze zasady

Z dniem 17 czerwca 2013 r. zaczęły owiązywać znowelizowane przepisy o urlopach macierzyńskich. Nie uległ zmianie podstawowy wymiar urlopu. Wynosi on zatem: 20 tygodni – przy urodzeniu jednego dziecka, 31 tygodni – przy urodzeniu dwójki dzieci przy jednym porodzie, 33 tygodnie – przy urodzeniu trójki dzieci przy jednym porodzie, 35 tygodni – przy urodzeniu czwórki dzieci przy jednym porodzie, 3mother-and-child-1-643881-m7 tygodniu – przy urodzeniu piątki lub większej liczby dzieci przy jednym porodzie. Z 20 tygodni 14 musi zostać wykorzystanych tylko i wyłącznie przez matkę, która po upływie tego czasu może wrócić do pracy – jednakże pod warunkiem, że pozostała część (czyli 6 tygodni) zostanie wykorzystana przez ojca. Podstawowy urlop macierzyński jest obowiązkowy – musi zostać wykorzystany w całości.

Wydłużony został wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Wynosi on 6 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka oraz 8 tygodni przy urodzeniu dwójki bądź większej liczby dzieci przy jednym porodzie. Niezwykle istotną zmianą jest to, że z wydłużonego, płatnego urlopu macierzyńskiego korzystać mogą też osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz pracujące na umowę zlecenia (trzeba spełnić określone warunki).

Wszystkie powyższe zasady obowiązują również i 2015 r. Dodatkowo należy wspomnieć przy tej okazji o 26-tygodniowym urlopie rodzicielskim, z którego skorzystać może i matka, i ojciec dziecka. W rezultacie daje to rodzicom 52 tygodnie na opiekę nad dzieckiem, licząc od dnia jego przyjścia na świat.

W 2015 r. urlop macierzyński przysługuje osobom, które:

– są zatrudnione na umowę o pracę,

– opłacają dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – odnosi się to do osób pracujących na umowę zlecenie oraz osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Jakie zmiany przyniesie rok 2016?

Póki co, to właśnie powyżej wymienione grupy mają prawo do zasiłku macierzyńskiego, jednakże wraz z początkiem 2016 r. ulegnie to zmianom. Otóż rodzice, którym aktualnie nie przysługuje prawo do świadczeń takich jak zasiłek macierzyński czy wychowawczy, będą uprawnieni do pobierania przez 52 tygodnie od dnia narodzin dziecka specjalnego świadczenia rodzicielskiego w wysokości 1000 zł netto. Rodzaj zatrudnienia, a także dochód rodziny, nie ogrywają przy tym znaczenia, a to w praktyce oznacza, że pieniądze te przysługiwać będą m. in. studentom i rolnikom, a także osobom zatrudnionym w oparciu o umowę o dzieło i poszukującym pracy.

W przypadku ciąży mnogiej okres przysługiwania świadczenia wydłuży się:

– do 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwójki dzieci przy jednym porodzie,

– do 67 tygodni – w przypadku urodzenia trójki dzieci przy jednym porodzie,

– do 69 tygodni – w przypadku urodzenia czwórki dzieci przy jednym porodzie,

– do 71 tygodni – w przypadku urodzenia piątki bądź więcej dzieci przy jednym porodzie.

Uwaga: od powyższej zasady obowiązują wyjątki. Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwać:

– osobom, które są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego,

– osobom, które mają możliwość skorzystania z podobnych świadczeń w ramach innego systemu niż powszechny system ubezpieczeniowy,

– rodzinom zastępczym zawodowym.